Polityka prywatności

RTB przywiązuje dużo uwagi do Państwa prywatności, dlatego Państwa dane osobowe są u nas przetwarzane w sposób staranny i bezpieczny. W tej polityce PRYWATNOŚCI zostało przedstawione jakie dane osobowe są przez RTB zbierane, w jakim celu i komu mogą zostać udostępniane.

Administratorem danych osobowych osób oraz podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie w rozumieniu prawa jest Ewelina Rogalska, działająca niezależnie pod nazwą Rogalska - TOTAALBEGELEIDING (dalej: RTB), z siedzibą w ‘s Gravenhage, pod adresem Monnickendamplein 116, zarejestrowana w de Kamer van Koophandel pod numerem 66039797.

1) Kiedy obowiązuje niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności?

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje w stosunku do wszystkich danych osobowych* użytkowników usług, przetwarzanych przez RTB. Poprzez używanie strony i/lub korzystanie z usług RTB, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w zgodzie z tą polityka prywatności.

* Dane osobowe opisane w art 4. EU RODO: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Dzieci poniżej 16 roku życia zostaną dołączone do bazy klientów, tylko za pozwoleniem rodziców/ opiekunów prawnych. Rodzice/ opiekunowie prawni mają prawo wycofać pozwolenie, co skutkuje usunięciem danych osobowych dziecka.

2) Jakie dane są gromadzone i przetwarzane?

Do wykonywania usług przez RTB koniecznym jest zbieranie i przechowywanie, niektórych prawnie chronionych danych osobowych. Poniżej znajduje się lista danych osobowych przetwarzanych przez nas:

 • Imię i nazwisko 
 • Data urodzenia 
 • Miejsce urodzenia 
 • Dane adresowe 
 • Numer telefonu 
 • Adres e-mail
 • Numer konta bankowego
 • Numery BSN & KvK 

3) W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

RTB przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • e-mail jeśli zachodzi taka potrzeba, aby wykonać usługę lub odpowiedzieć na pytanie zadane za pomocą formularza kontaktowego na stronie lub telefonicznie;
 • aby informować o zmianach naszych usług i produktów;
 • aby poprawnie wywiązywać się z zawartej umowy;
 • RTB przetwarza również dane osobowe, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, np. dane osobowe, których potrzebujemy do własnych rozliczeń podatkowych. 

4) Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do świadczenia usług i wypełnienia zobowiązań prawnych. W praktyce oznacza to, że Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo zajmie nam odpowiedź na Państwa pytanie (w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego) lub jeśli są Państwo naszym klientem i również, tylko w przypadku obowiązków prawnych, w administracji finansowej maksymalnie 7 lat. 

5) Udostępnianie innym podmiotom

Dane osobowe, udostępniane RTB, mogą zostać udostępnione osobom trzecim, tylko za Państwa zgodą i jeśli jest to konieczne do wykonania celów i/lub obowiązków prawnych opisanych powyżej (np. poprawne wywiązać się z zawartej umowy, obowiązek przechowywania administracji).

RTB nigdy nie przekaże Państwa danych osobowych innemu podmiotowi, z którym nie została zawarta umowa przetwarzania danych osobowych. Oczywiście z tymi stronami (podmiotami przetwarzającymi) zawierane są niezbędne umowy w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych.

6) Jak zabezpieczamy dane osobowe?

RTB ostrożnie obchodzi się z Państwa danymi osobowymi. RTB podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem lub bezprawnym wykorzystaniem.

Dane są przechowywane na zabezpieczonym komputerze, w folderze chronionym hasłem oraz na dysku zewnętrznym i / lub telefonie komórkowym. Wszystkie te nośniki danych są wyposażone w najnowszą wersję oprogramowania zabezpieczającego i są regularnie aktualizowane.

O ile dane osobowe są gromadzone poza opisaną powyżej cyfrową pamięcią masową, będą one przechowywane w szafce chronionej zamkiem. Osoby trzecie nie mają dostępu do tych danych.

RTB ma obowiązek zgłaszania wszelkich wycieków danych osobowych w tzw. Rejestrze wycieku danych osobowych. Poważny wyciek danych osobowych, który prawdopodobnie może mieć negatywne konsekwencje dla prywatności osoby zainteresowanej, zostanie zgłoszone przez RTB holenderskiemu organowi ochrony danych (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe nie są odpowiednio zabezpieczone lub istnieją oznaki nadużycia, prosimy o kontakt z Eweliną Rogalską avg@rogalskatb.com

7) Newsletter

Nasz biuletyn informacyjny ma na celu informowanie naszych klientów i osób zainteresowanych o zmianach zachodzących w dziedzinie prowadzenia własnej firmy, a także informowanie o kursach organizowanych przez naszą firmę i jej partnerów. Jeśli nie chcecie Państwo już otrzymywać biuletynu, możecie w każdej chwili z niego zrezygnować wysyłając e-mail na adres avg@rogalskatb.com.

8) Wgląd, korekta i usuwanie

W każdej chwili mogą Państwo poprosić RTB o wgląd do Państwa danych osobowych. Mogą Państwo również zażądać od RTB poprawienia, uzupełnienia, usunięcia lub ochrony danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe, niekompletne lub nieistotne, lub są w inny sposób przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.

Wnioski o wgląd, korektę i / lub usunięcie danych osobowych można kierować na adres: avg@rogalskatb.com. Jeśli jest to dozwolone przez prawo, RTB zapewni, że Państwa dane (lub ich część) zostaną usunięte lub poprawione w ciągu 10 dni roboczych. 

9) Pliki cookies na stronie

RTB wykorzystuje wyłącznie funkcjonalne i analityczne pliki cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany w przeglądarce komputera, tabletu lub smartfona podczas pierwszej wizyty na tej stronie.

RTB wykorzystuje pliki cookie o czysto technicznej funkcjonalności. Zapewniają one poprawne działanie strony i, na przykład, że Państwa preferowane ustawienia zostaną zapamiętane. Pliki cookie służą również do prawidłowego działania strony internetowej i jej optymalizacji. Nie umieszczamy plików cookie, które śledzą Państwa zachowanie podczas odwiedzania innych stron.

Mogą Państwo zrezygnować z plików cookie, ustawiając przeglądarkę internetową tak, aby nie przechowywała już plików cookie. Ponadto mogą Państwo również usunąć wszystkie wcześniej zapisane informacje za pomocą ustawień przeglądarki. Zobacz wyjaśnienie.

10) Skargi

Jeżeli mają Państwo skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych, prosimy o bezpośredni kontakt w tej sprawie z RTB. Jeśli nie uda nam się wspólnie rozwiać Państwa wątpliwości macie Państwo prawo złożyć skargę do Autoriteit Persoonsgegevens, organu zajmującego się ochroną danych osobowych na terenie Holandii.

11) Pytania

W razie jakiekolwiek pytań lub uwag dotyczące niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt e-mail na adres avg@rogalskatb.com.